صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری امین آوید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت تامین سرمایه امین 8,816,593,324
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: آریا ملکی خرم 5,415
حسابرس: موسسه حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,585 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,643,713
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,628,180
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,628,180
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود